Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค)
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 
โดยกำหนดการของประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ กำหนดถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงเวลา 11.00 น - 12.00 น. ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
การแต่งกาย เวลา 07.00 น - 18.00 น 
- ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์ สายสะพายช้างเผือก (ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่ำกว่าชั้นสายสะพายให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์)
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบกากีแขนยาว คอพับ (กรณีจัดพิธีในอาคารไม่ต้องสวมหมวก/ นอกคารคาร สวมหมวก)
- นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหน่วยงาน/ องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
การแต่งกาย เวลา 21.00น -22.00 น
- ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ : เครื่องแบบกากีแขนยาว คอพับ (กรณีจัดพิธีในอาคารไม่ต้องสวมหมวก/ นอกคารคาร สวมหมวก)
- นักเรียน/นักศึกษา/สมาชิกหน่วยงาน/ องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด
- ประชาชน : ชุดสุภาพ ไว้ทุกข์
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th