Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอความร่วมมือท่านกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือคณะผู้บริการ สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบ ITAS ตาม Link ด้านล่างนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2qhqox

ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ขอขอคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th