Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ กรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
          ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลราวต้นจันทร์ ที่ได้ใช้บริการ อบต.ราวต้นจันทร์ เช่น ผู้ที่เสียภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีอื่นๆ ผู้ติดต่อขอรับบริการน้ำอุปโภคบริโภค ผู้ที่ติดต่อขอถมดิน ขุดดิน ก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ผู้ที่ติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ อบต.ราวต้นจันทร์ 
ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถามผ่านระบบ ITAS ตาม Link ด้านล่างนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2qhqox

ซึ่งข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ขอขอคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th