Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562
20 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
20 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศให้รับประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562
20 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562
20 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
20 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
17 ม.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
16 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
09 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
06 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th