Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ต.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประพรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

12 ต.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

02 พ.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561

26 เม.ย. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2561

18 เม.ย. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการควบคุมและป้องกันการจมน้ำ (ทีมผู้ก่อการดี) 18-24 เมษายน 2561

21 มี.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

20 มี.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการเข้าค่ายธรรมะส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลราวต้นจันทร์ วันที่ 20-21 มีนาคม 2561

05 มี.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย วันที่ 5-6 มีนาคม 2561

13 ม.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

10 พ.ย. 2560
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมประชุมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 5 ต.ราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th