Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ม.ค. 2562
ถึง
23 ม.ค. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.068-011 สายวิปัสสนา-คลองวังไฟไหม้ หมู่ที่ ๔ บ้านราวต้นจันทร์
02 ม.ค. 2562
ถึง
02 ม.ค. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.068-011 สายวิปัสสนา-คลองวังไฟไหม้ หมู่ที่ ๔ บ้านราวต้นจันทร์
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ภายในหมู่ 1 บ้านคลองป่าไผ่ จำนวน 7 จุด
31 ส.ค. 2561
ถึง
31 ส.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร หลังคาและฝ้าภายในฝ้าภายนอกอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
08 มิ.ย. 2561
ถึง
08 มิ.ย. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านนาหลุก จำนวน 6 จุด
30 พ.ค. 2561
ถึง
30 พ.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาหลุก จานวน 6 จุด
16 พ.ค. 2561
ถึง
16 พ.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองไม้เรียง หมู่ 4 บ้านราวต้นจันทร์
26 เม.ย. 2561
ถึง
26 เม.ย. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านราวต้นจันทร์
19 เม.ย. 2561
ถึง
19 เม.ย. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต้นจันทร์
19 ก.พ. 2561
ถึง
19 ก.พ. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายกังวาลย์ หลวงนุช ถึงคลองป่าไผ่ หมู่ ๑ บ้านคลองป่าไผ่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th