Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ส.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบคลองน้อย (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ
16 ส.ค. 2566
ถึง
31 ส.ค. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านนาหลุก
10 ส.ค. 2566
ถึง
31 ส.ค. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบคลองน้อย (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
24 ก.ค. 2566
ถึง
31 ส.ค. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านนาหลุก
10 ก.ค. 2566
ถึง
10 ก.ค. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
16 มิ.ย. 2566
ถึง
30 มิ.ย. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
09 มิ.ย. 2566
ถึง
30 มิ.ย. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบ คลองกระพี้ หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
23 พ.ค. 2566
ถึง
23 พ.ค. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองกะพี้ หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
28 เม.ย. 2566
ถึง
31 พ.ค. 2566
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองกะพี้ หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
13 ก.ย. 2565
ถึง
30 ก.ย. 2565
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย สท.ถ.68-003 สายบ้านตลุก ถึง บ้านหนองตาโชติ หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th