Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
08 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กรมการปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต
07 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2562
05 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
14 ก.พ. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
04 ก.พ. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
21 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562
21 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง โครงการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลและแผนชุมชน เพื่อประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
20 ธ.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่๑

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th