Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
20 ธ.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่๑
15 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ตลาดวัวดอนโก
15 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ไม้กวาดดอกหญ้า
15 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ สิทธิสตรี
08 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอความร่วมมือประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ กรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
08 พ.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
12 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
23 พ.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th