Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่... (15 พ.ค. 2562)  
ผลิตภันฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (13 พ.ค. 2562)  
ตลาดนัดค้าวัวดอนโก (13 พ.ค. 2562)  
ขอเชิญร่วมตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่ว... (01 พ.ค. 2562)
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว... (17 เม.ย. 2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต... (13 มี.ค. 2562)
กรมการปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแห... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี... (07 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการส... (05 มี.ค. 2562)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ... (14 ก.พ. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันท... (04 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง โครงการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วน... (21 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (21 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (03 ม.ค. 2562)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (20 ธ.ค. 2561)
สิทธิสตรี (15 พ.ย. 2561)
ไม้กวาดดอกหญ้า (15 พ.ย. 2561)
ตลาดวัวดอนโก (15 พ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้... (08 พ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ กรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง... (08 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต... (20 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (13 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (12 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (08 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (07 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (06 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (05 ก.พ. 2562)

18 มกราคม 2562 : นายชูศัก... (21 ม.ค. 2562)

4 ธันวาคม 2561 : นายชูศัก... (04 ธ.ค. 2561)

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน... (13 ต.ค. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลเน... (12 ต.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (02 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (26 เม.ย. 2561)

โครงการควบคุมและป้องกันกา... (18 เม.ย. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (21 มี.ค. 2561)

โครงการเข้าค่ายธรรมะส่งเส... (20 มี.ค. 2561)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพช... (05 มี.ค. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (13 ม.ค. 2561)

กิจกรรมประชุมหมู่บ้านเพื่... (10 พ.ย. 2560)

กิจกรรมปั่นเพื่อส่งเสริมก... (02 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองป... (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองป... (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนายสนม พรมสอน ... (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านวั... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองประดู่หลุม... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านนางทิ้ง พรมจิน... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายเรียบคลองตลุก หมู่... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันร้องแก... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองแห้งบ... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองป่าไผ่ พร้อมก่อสร้างผนังกำแพงวางท่อระบายน้ำ หมู่ท... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาโ... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ร... (23 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง... (02 ม.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร หลังคาและฝ้าภายในฝ้าภายนอกอาคารที่ทำก... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ภายในหมู่ 1 บ... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น ผิวจรา... (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต้นจ... (19 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th