Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเข้าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต... (13 มี.ค. 2562)  
กรมการปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแห... (08 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี... (07 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการส... (05 มี.ค. 2562)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษ... (14 ก.พ. 2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันท... (04 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง โครงการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วน... (21 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (21 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (03 ม.ค. 2562)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่๑ (20 ธ.ค. 2561)
สิทธิสตรี (15 พ.ย. 2561)
ไม้กวาดดอกหญ้า (15 พ.ย. 2561)
ตลาดวัวดอนโก (15 พ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง พนักงานจ้... (08 พ.ย. 2561)
ขอความร่วมมือประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ กรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง... (08 พ.ย. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค... (12 ต.ค. 2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (12 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (23 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยี่ยมบ้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน (02 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน... (29 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต... (20 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (13 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (12 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (08 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (07 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (06 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (05 ก.พ. 2562)

18 มกราคม 2562 : นายชูศัก... (21 ม.ค. 2562)

4 ธันวาคม 2561 : นายชูศัก... (04 ธ.ค. 2561)

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน... (13 ต.ค. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลเน... (12 ต.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (02 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (26 เม.ย. 2561)

โครงการควบคุมและป้องกันกา... (18 เม.ย. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (21 มี.ค. 2561)

โครงการเข้าค่ายธรรมะส่งเส... (20 มี.ค. 2561)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพช... (05 มี.ค. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (13 ม.ค. 2561)

กิจกรรมประชุมหมู่บ้านเพื่... (10 พ.ย. 2560)

กิจกรรมปั่นเพื่อส่งเสริมก... (02 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ร... (23 ม.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้อง... (02 ม.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร หลังคาและฝ้าภายในฝ้าภายนอกอาคารที่ทำก... (31 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ภายในหมู่ 1 บ... (31 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนดินพร้อมลูกรังบดอัดแน่น ผิวจรา... (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินและลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต้นจ... (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายคลองแม่พุก หมู่ท... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายป่าแดง หมู่ที่ 6... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายพิง สุธรรมมา หม... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายอิน อินชุ่ม หมู่ท... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียนวังไฟไหม้ หม... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านตลุก ถนนสายบ้านนายบ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายเห้า หมู่ ๑ บ้านค... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายกังวาลย์ หลวงนุช ... (19 ก.พ. 2561)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านหนองตาโชติ (22 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th